Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. augusztus 1-ei hatállyal módosultak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt) házi segítségnyújtással kapcsolatos szabályai.

  „Szt 136. § (4) A 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetében a gondozási szükséglet vizsgálata során – a 2015. augusztus 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján – megállapított pontszámot és gondozási óraszámot a fenntartó 2015. szeptember 30-áig rögzíti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásban.”

  Ennek megfelelően az adatszolgáltatói jogosultsággal rendelkezőknek az ellátotti dokumentációban szereplő, 2015. augusztus 1-jét megelőzően megállapított pontszámot és gondozási óraszámot külön-külön – az Igénybevevői Nyilvántartásban rögzíteniük kell 2015. szeptember 30-áig.

  A rögzítésre az Igénylések kezelése – Igénybevétel adatai – menüben, az ellátott, majd a házi segítségnyújtás szolgáltatás kiválasztásával, a szerkesztés művelettel elérhető megállapodás adataiban van lehetőség. Az adatok rögzítését a Módosítás funkciógomb használatával végezzék el.

  Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az Szt 136. §. (7) bekezdésében előírt, legkésőbb 2015. december 31-ig elvégzendő felülvizsgálati kötelezettségről, annak az Igénybevevői Nyilvántartásban történő rögzítéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

  A gondozási szükséglet és óraszám rögzítése az Igénybevevői Nyilvántartásban 2015. augusztus 5 -től már lehetséges.

  Amennyiben a rögzítés elvégzéséhez segítségre, további információra van szükségük, úgy hívják a telefonos ügyfélszolgálatunkat, munkanapokon a 06/1/462-6670 telefonszámon.

pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ügyfélszolgálatunk munkatársai 2015. augusztus 8-án (szombaton) a beérkező hívásokat és az elektronikus leveleket 8:00 h-tól 12:00 h-ig fogadják.

  Megértésüket köszönjük.

pp1pp/oldal

Segítség

A call center telefonszáma:
+36-1-462-6670

H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Önellenőrzési határidő

A tárgyhó igénybevételeinek módosítására rendelkezésre álló önellenőrzési határidő a tárgyhót követő hó 15.-ig tart. Kérjük, hogy az önellenőrzést ezen határidőig szíveskedjenek elvégezni.

Köszönettel,
NRSZH, Szociális Főosztály

E-képviselő meghatalmazása és a meghatalmazás visszavonása

Az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, napi jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon, – Ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt – jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.
Az e-képviselő meghatalmazásához új e-képviselő esetében szükséges az Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta csatolása is.

Az e-képviselői meghatalmazások rögzítését az NRSZH végzi a rendszerben.

A fenntartó az e-képviselői meghatalmazást postai úton küldi meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) alábbi címre:
1406 Budapest, Pf.: 8.

A fenntartó köteles az NRSZH-nak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.
E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg: E-képviselő megszüntetés 2013, amelyet úgyszintén az NRSZH postai címére kell megküldeni.

Ha az e-képviselői meghatalmazással kapcsolatos kérdése van, akkor hívja a telefonos ügyfélszolgálatot.

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)