Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!
  Az alábbiakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által 2017. április 1-től bevezetett új szociális szolgáltatás, a fejlesztő foglalkoztatás vonatkozásában szükséges teendőkre hívjuk fel a figyelmet.
  - A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó igénybevételt 2017. április 1-től naponta kell jelenteni az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI-ben), abban az esetben, ha a szolgáltatására a fenntartó hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkezik.
  - A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 2. § (2) szerint a munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. A munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetében a Tkr. szerinti ledolgozott napra kell rögzíteni a napi jelentést.
  - A fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz az e-képviselőnek hozzá kell rendelnie adatszolgáltatót, aki ezt követően tudja megkezdeni a megállapodások rögzítését, majd a napi igénybevételek jelentését.
  Teendő, ha a fenntartónak megelőzően nem volt olyan szolgáltatása, amelyre az Igénybevevői Nyilvántartásban jelentenie kellett:
  - Ebben az esetben a fenntartónak első lépésként e-képviselőt kell kijelölnie. Az e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Igénybevevői Nyilvántartás belépés nélkül elérhető nyitó oldalán, az e-képviselői kijelölést a kenyszi@onyf.hu címre kérjük megküldeni.
  - A kijelölt e-képviselő rendeli hozzá a rendszerben az adatszolgáltatót a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz.
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2017. április havi jelentéseket az Igénybevevői Nyilvántartásban az önellenőrzési határidő végéig, 2017. május 15-ig lehet pótolni, illetve korrigálni*.
  Ha kérdése van, hívja a KENYSZI telefonos ügyfélszolgálatát a (061)-462-6670 telefonszámon, vagy írjon a kenyszi@onyf.hu email címre.

  Köszönjük az együttműködésüket!
  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Szociális Ellátások Főosztálya

  *Az Igénybevevői nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §- 11. §-ai állapítják meg.


pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználó!

  Tájékoztatjuk, hogy a rendszer 2017.03.25 (szombat) 9 órától előreláthatólag 10 óráig karbantartása miatt nem lesz elérhető!

  Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

  Tisztelettel:
  ONYF Infrastruktúramendzsment főosztály
pp1pp/oldal

Segítség

A call center telefonszáma:
+36-1-462-6670

H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Önellenőrzési határidő

A tárgyhó igénybevételeinek módosítására rendelkezésre álló önellenőrzési határidő a tárgyhót követő hó 15.-ig tart. Kérjük, hogy az önellenőrzést ezen határidőig szíveskedjenek elvégezni.

Köszönettel,
NRSZH, Szociális Főosztály

E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése szerint az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon (E-képviselő kijelölése 2016), ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az e-képviselő kijelöléséhez és az Igénybevevői Nyilvántartásban való rögzítéséhez új e-képviselő esetében szükséges az Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta csatolása is.

A Rendelet 2. § (5) alapján a Hivatal ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Hivatal a kijelölést visszautasítja.

Az e-képviselői kijelölések rögzítését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi a rendszerben a fenntartó által beküldött dokumentumok alapján.

A fenntartó az e-képviselőt kijelölő dokumentumot postai úton küldi meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) alábbi címre:

1406 Budapest, Pf.: 8.

A Rendelet alapján, a fenntartó köteles az NRSZH-nak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy a kijelölése megszűnt.

Az E-képviselői kijelölés visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon (E-képviselői kijelölés visszavonása 2016) teheti meg, amelyet úgyszintén az NRSZH postai címére kell megküldeni.

Amennyiben e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos kérdése van, akkor a +36-1-462-6670 telefonszámon hívja a telefonos ügyfélszolgálatot.

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)