Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. június 19-én módosultak egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások együttes finanszírozásának a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglalt szabályai.

  Ennek megfelelően az alább felsorolt szolgáltatások együttes igénybevétele esetében az állami finanszírozás 2015. január 1-re visszamenőleges hatállyal az ugyanazon a napon ugyanazon ellátott általi igénybevétel elszámolható (vagyis nem „ütközik”):

  -    gyermekjóléti központ:
  •    gyermekjóléti központ
  szolgáltatással.

  -    éjjeli menedékhely:
  •    az időskorúak nappali ellátása,
  •    a fogyatékos személyek nappali ellátása,
  •    a pszichiátriai betegek nappali ellátása,
  •    a szenvedélybetegek nappali ellátása,
  •    a szociális étkeztetés
  szolgáltatásokkal.

  -    hajléktalan személyek átmeneti szállása:
  •    a szociális étkeztetés
  szolgáltatással.

  -    családok átmeneti otthona
  •    a szociális étkeztetés
  szolgáltatással.

  -    fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
  •    a fogyatékos személyek nappali ellátása
  szolgáltatással.

  -    pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona
  •    a pszichiátriai betegek nappali ellátása,
  szolgáltatással.

  -    szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona
  •    a szenvedélybetegek nappali ellátása.
  szolgáltatással.

  Az Igénybevevői Nyilvántartásban az együttes finanszírozás szabályai 2015. január 1-re visszamenőleges hatállyal beállításra kerültek. A felsorolt szolgáltatások ugyanazon ellátott általi ugyanazon a napon történt igénybevétele miatt a rendszerben korábban jelölt megjegyzések visszamenőlegesen törlésre kerültek. Ezekben a megjegyzéssel ellátott esetekben az adatszolgáltatóknak nincs további teendőjük.
pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  KENYSZI rendszer használata során 2015.06.23-án (kedd) 11:00-12:00 közötti időszakban tapasztalt lassulásokat átmeneti hálózati problémák okozták. A hibát rövid időn belül sikerült feltárni és elhárítani, így 2015.06.23-án 12 órától a rendszer újra teljes értékűen használható.

  Tisztelettel:
  NRSZH informatikai főosztály, üzemeltetési osztály
pp1pp/oldal

Segítség

A call center telefonszáma:
+36-1-462-6670

H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Önellenőrzési határidő

A tárgyhó igénybevételeinek módosítására rendelkezésre álló önellenőrzési határidő a tárgyhót követő hó 15.-ig tart. Kérjük, hogy az önellenőrzést ezen határidőig szíveskedjenek elvégezni.

Köszönettel,
NRSZH, Szociális Főosztály

E-képviselő meghatalmazása és a meghatalmazás visszavonása

Az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, napi jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon, – Ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt – jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.
Az e-képviselő meghatalmazásához új e-képviselő esetében szükséges az Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta csatolása is.

Az e-képviselői meghatalmazások rögzítését az NRSZH végzi a rendszerben.

A fenntartó az e-képviselői meghatalmazást postai úton küldi meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) alábbi címre:
1406 Budapest, Pf.: 8.

A fenntartó köteles az NRSZH-nak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.
E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg: E-képviselő megszüntetés 2013, amelyet úgyszintén az NRSZH postai címére kell megküldeni.

Ha az e-képviselői meghatalmazással kapcsolatos kérdése van, akkor hívja a telefonos ügyfélszolgálatot.

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)