Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!

  A 2019. évi Bölcsődék Napjával kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket.

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 43. §-ának (1) bekezdése szerint a bölcsődében, mini bölcsődében április 21-e (vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap) minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

  2019-ben április 21. munkaszüneti nap, ezért a Bölcsődék Napja megtartására 2019. április 23-án kerülhet sor.

  A Bölcsődék Napján, mint nevelés-gondozás nélküli munkanapon a szülői kérés alapján felügyelt és étkeztetett gyermekek vonatkozásában az Igénybevevői Nyilvántartásban napi jelentést nem kell megtenni, illetve nem szükséges a nemleges igénybevételt sem rögzíteni.

  A Magyar Államkincstár a finanszírozás ellenőrzése során 2019. április 23-át nem veszi figyelembe a költségvetési törvényben meghatározott, a tíznél több hiányzási napra vonatkozó finanszírozási szabály alkalmazásakor.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bölcsődék Napja kizárólag az NM rendeletben meghatározott munkanapon kerülhet megtartásra, tehát 2019-ben április 23-án kívül másik munkanap erre a célra nem vehető igénybe. Ebből következően a Magyar Államkincstár a finanszírozás elszámolása szempontjából kizárólag ezt a munkanapot veszi figyelembe Bölcsődék Napjaként.

  Magyar Államkincstár
  Szociális Ellátások Főosztálya

pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználó!

  Tájékoztatjuk, hogy 2019. március 30-án (szombat) 9:00 órától 17:00 óráig az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatás a NISZ Zrt. karbantartási tevékenysége miatt nem lesz elérhető.

  Magyar Államkincstár
  Szociális Ellátások Főosztálya
pp1pp/oldal

SEGÍTSÉGKÉRÉS

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36-1-462-6670
H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00
E-mail: kenyszi@onyf.hu

Önellenőrzési határidő

Az önellenőrzési időszak a tárgyhót követő hónap 15-én 24.00. óráig tart.

Az igénybevételek időszakos jelentésének módosítására (pótlására) egyszeri alkalommal van lehetőség önellenőrzési időszakon belül.

E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 2. § (3) bekezdése szerint az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.
Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az e-képviselői kijelölések rögzítését az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: Központ) végzi a rendszerben a fenntartó által megküldött dokumentumok alapján.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon (E-képviselő kijelölése), ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az Nyr. 2. § (5) bekezdése alapján a Központ ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Központ a kijelölést visszautasítja.

Az Nyr. 2. § (4) bekezdése alapján a kijelölő okiratot a fenntartó elektronikus úton küldi meg a Központ részére a jogosultsag@onyf.hu e-mail címre, és köteles a Központnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy a kijelölése megszűnt.

Az e-képviselői kijelölés visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon (E-képviselői kijelölés visszavonása) teheti meg, amelyet úgyszintén jogosultsag@onyf.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos kérdése van, akkor a +36-1-462-6670 telefonszámon hívja a telefonos ügyfélszolgálatot, vagy írjon a kenyszi@onyf.hu e-mail címre.

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)