Oldal betöltése...

Rendszerüzenetek
Összesen: 9 sor (1 / 1)pp1pp
Tájékoztató (2014.04.09. 10:31:16)
Tisztelt Felhasználók!

Az Igénybevevői Nyilvántartás új funkcióinak bevezetésekor 2014. április 7-én átmenetileg nem volt elérhető az igénybevételi naplóban a névsorba rendezés. Az informatikai beállítások ugyanazon a napon javításra kerültek.


Tájékoztató kapacitás-kihasználtságról (2014.03.31. 16:03:05)
Tisztelt Fenntartó!
Tisztelt E-képviselő!

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a fenntartók feladatává tette a teljesített feladatmutatók negyedéves elemzését, a feladatmutatók alakulásának áttekintését a felülvizsgálati hónapot (április, július, október) megelőző 12 hónap vonatkozásában.
A Korm rendeletben foglalt feladatai teljesítéséhez nyújt segítséget a fenntartó adatszolgáltatója által az Igénybevevői Nyilvántartásban rögzített napi igénybevételekről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tájékoztatása.
A tájékoztatásunk telephely és szolgáltatás típusonként bontásban fogja tartalmazni a felülvizsgálati hónapot megelőző 12 hónap havonta összesített igénybevételi adatait, amely a Magyar Államkincstár felé történő fenntartói adatszolgáltatáshoz felhasználható, valamint segítséget nyújt a támogatásról való lemondás, illetve pótigény benyújtásához.
A Hivatal a tájékoztatást valamennyi olyan fenntartó e-képviselője részére megküldi, amely az Igénybevevői Nyilvántartásban napi jelentést tett az esedékes időszakban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közölt  adatok „A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet” 13/C. § (1) bekezdése alapján, a fenntartói felelősségen alapuló adatszolgáltatás során kerültek rögzítésre az Igénybevételi Nyilvántartásban, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és az abban megjelölt időpont szerinti állapotot tükrözik.

A Korm. rendeleten alapuló kötelezettségének megfelelő teljesítése érdekében javasoljuk a jogszabály részletes tanulmányozását.

Az igénybevételi adatokat tartalmazó tájékoztatásunkat először 2014. április 4-6. napjai között  küldjük meg a fenntartó e-képviselőjének, majd a továbbiakban minden esedékes negyedév végét követő hónap 10-éig.
Amennyiben az adatokkal kapcsolatban  kérdése  merül fel,  hívja a +36/1-510-0545 számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatot, vagy írjon a  kenyszi@nrszh.hu  e-mail címre.

Budapest, 2014. március


NRSZH Szociális Főosztály
Módosultak a bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekekre vonatkozó rögzítés szabályozás szabályai (2014.02.28. 11:04:41)
2014. január 1-től módosultak a bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekekre vonatkozó rögzítés szabályozás szabályai, a részletes tájékoztatás elérhető itt...
Önellenőrzési határidő (2014.02.20. 09:47:16)
A 2014 április hónap igénybevételeinek módosítására rendelkezésre álló önellenőrzési határidő 2014. május 15.-ig tart. Kérjük, hogy az önellenőrzést ezen időszakig szíveskedjenek elvégezni. 

Köszönettel,
NRSZH Szociális Főosztály
Ágazati pótlék – EMMI tájékozató (2014.02.19. 15:26:30)
Tisztelt Fenntartók!

Megjelent a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet. A támogatás igénylésének első határideje 2014. február 24. További információk az alábbi linken:

<Ágazati pótlék – EMMI tájékozató>

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
Tájékoztató (2013.07.30. 15:57:30)
Tájékoztatás az Igénybevevői Nyilvántartást érintő ellenőrzésekkel összefüggésben felmerült tapasztalatokról, a javasolt teendőkről. A tájékoztatást ide kattintva töltheti le.
E-képviselői meghatalmazás, meghatalmazás visszavonása (2013.03.01. 12:09:16)
E-képviselő meghatalmazása és a meghatalmazás visszavonása formanyomtatvány, valamint az ezekkel kapcsolatos tudnivalók a Nyitólap alján hozzáférhetőek.
Teendők abban az esetben, ha a fenntartónak nincs jelentési kötelezettsége (2012.08.15. 14:03:26)

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha nincs jelentési kötelezettsége a fenntartónak, mert pl. nincs ellátottja vagy szünetel a szolgáltatás nyújtása, úgy az alábbi linken elérhető tájékoztatás szerint eljárva jelezheti azt.
Az információk elérhetőek a felhasználói kézikönyvben is.

Tájékoztató dokumentum

Felhasználói kézikönyv 

Abban az esetben ha a jelzett teendőt a fenntartó elvégzi, úgy az NRSZH nem állapítja meg a továbbiakban a jelentési kötelezettség elmulasztását.

Taj nélküli igénybevételek (2012.07.10. 00:53:55)
Tájékoztatjuk, hogy a 60 napon túl, TAJ számmal nem rendelkező, hajléktalan személyek részére nyújtott nappali ellátás a jövőben 60 napon túl is igénybe vehető, mivel az ellátások már nem kerülnek lezárásra a 60 nap elteltével. Az igénybevételi naplóban a jelentések megtétele folytatható illetve önellenőrzés keretében javítható.
Összesen: 9 sor (1 / 1)pp1pp
Összesen: 6 sor (1 / 1)pp1pp
Az 1.0.11.0 verzió újdonságai (2012.11.19. 02:23:47)
A KENYSZI rendszer 2012. november 18-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

1. Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti időszakra további egy alkalommal bővült az igénybevevői nyilvántartásba történő napi jelentés önellenőrzésének száma, a tévesen megtett eddigi önellenőrzések egy további alkalommal, míg az adott időszakban még nem önellenőrzött napi igénybevételek kettő alkalommal módosíthatóakká váltak. Ezzel a kiterjesztett funkcióval lehetővé válik az eddig tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálása. 
2. A jogszabályi módosítással összhangban ütköző szolgáltatás esetén a „törölt” szöveg helyett a „megjegyzéssel ellátott” szöveg jelenik meg. Az igénybevételi napló jelzései nem változnak ütközés esetében.
3. Módosult a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, lehetővé vált a határozatban szereplő adatok – tényleges ellátást követő – utólagos rögzítése, időbeli korlát nélkül.
4. A migrációs excellel való tömeges feltöltési lehetőség megszűnik.

Az 1.0.10.0 verzió újdonságai (2012.10.25. 07:26:59)

A KENYSZI rendszer 2012. október 25-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

 1. Aktualizálásra került a felhasználói kézikönyv: a leggyakrabban előforduló hibák megoldási javaslata belekerült a kézikönyvbe.
 2. Az ellátás határozattá alakításakor a határozatban az ellátás kezdetével azonos dátum adható meg. Ennek keretében átalakult a határozattá alakítás funkció, kérjük, hogy olvassák el a felhasználói kézikönyv vonatkozó részét (4.3.3 fejezet)!
 3. Az igénybevételi naplóban dátum szerint csökkenő sorrend szerint jelennek meg a tételek.
 4. Az utógondozás szolgáltatások esetén „Utógondozás elrendelésének oka” mező megjelent a határozat rögzítésekor, lehetséges értékei: „családi környezetébe visszailleszkedés, önálló élet megkezdése, otthonteremtési támogatás igénybevétele”.
 5. Új migrációs excel készült, az adatbetöltés már csak ezzel az új verzióval lehetséges.
 6. Új riport áll rendelkezésre az igénybevételek utólagos lekérdezésére: Riportok -> Adatszolgáltató igénybevételi riport. A riport működésének leírása az új felhasználói kézikönyvben található.
Az 1.0.9.0 verzió újdonságai (2012.09.11. 01:03:39)

A KENYSZI rendszer 2012. szeptember 10.-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

 1. A székhely/telephely és adatszolgáltató összerendelésénél a „jogosultság” mező elnevezését pontosítottuk, így az jobban leírja a mező célját.
 2. A szociális regiszterben lezárt szolgáltatásra vonatkozóan az önellenőrzési határidőn belül lehet önellenőrzést végrehajtani.
 3. Külön történhet a TAJ nélküli igénybevevők keresése.
 4. Új igénylés rögzítésekor megjelenik a székhely/telephely címe, így egyszerűbbé válik az azonosítás.
 5. Igénybevételi adatok MS Excel-be történő letöltésekor az állomány fejlécében megjelenik a letöltés tartalmára vonatkozó adat (székhely/telephely, szolgáltatás stb.).
 6. Személyes üzenetek között a tárgy szerinti keresés egyszerűsödött: az üzenettípus listából választható.
Az 1.0.8.0 verzió újdonságai (2012.08.01. 00:49:15)
A KENYSZI rendszer 2012. július 31.-i frissítésével az alábbi funkciók
módosultak a rendszerben:
1.	A személyes üzenetek kezelése átalakult: bejelentkezéskor a
felhasználó számára egy üzenet jelenik meg, amennyiben a legutolsó
bejelentkezése óta kapott személyes üzenetet. Az üzeneteket a Súgó ->
Üzenetek menüponton belül tudja megtekinteni és kezelni. Az üzenetek
kezelését is átalakítottuk, lehetőség van egyszerre több üzenetet kijelölni
és láttamozni.
2.	A TAJ hibabejelentőben módosítások történtek, a bejelentés
gyorsítása érdekében az egyes adatok listából választhatóak. 
3.	A jövőben szükséges jelezni, ha valamely intézménynek egy adott
időszakban nincs ellátottja. Ezt az e-képviselő teheti meg az
adatszolgáltató - székhely/telephely összerendelésnél. Ennek jelzése amiatt
fontos, hogy azonosíthassuk azokat a szolgáltatókat, amelyek amiatt nem
adnak le jelentést, mert egy adott szolgáltatás "szünetel". 
4.	A nem magyar TAJ számmal rendelkező igénybevevők esetén jelezni
lehet az igénybevevő törzsadatainál, hogy az adott igénybevevő külföldi TAJ
számmal rendelkezik.
Az 1.0.7.0 verzió újdonságai (2012.07.10. 00:57:30)
Az 1.0.7.0 verzió újdonságai

·         TAJ problémák bejelentésére kapott válaszok "Megoldva" illetve "Válasz érkezett" státusszal is   érkezhetnek. A válaszokat a Problémák menüben lehet megtekinteni.

·         Nevelőszülői hálózat esetén lehetőség van Külső Férőhely megadására.

·         Igénybevevők rögzítésekor állandó lakcím vagy tartózkodási hely rögzítése kötelező, legalább   település szintig.

·         TAJ szám nélküli hajléktalan ellátás 60 napon túl is nyújtható.

·         TAJ szám nélkül igénybevett szolgáltatás, 60 nap lejárta után, más szolgáltatónál vagy más   szolgáltatásra igénybe vehető.
Az 1.0.6.5 verzió újdonságai (2012.07.02. 10:16:31)
·         Új igénylések rögzítésénél megállapodás adatok helyett ellátási adatok is rögzíthetők

·         Újra elérhető minden riport

·         E-Képviselői riportnál kötelező lett Székhely/telephely választása

·         Nem jelentett igénylések listája riportnál kötelező lett Szolgáltatás választása

·         A riportok lekérdezésénél a rendszer terhelés figyelést alkalmaz, ezért a nagy méretű
riportok esetén figyelmeztető üzenetet ad. 
Összesen: 6 sor (1 / 1)pp1pp

A call center telefonszáma: 06-1-510-0545

E-képviselő meghatalmazása és a meghatalmazás visszavonása

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt - jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). E-képviselői meghatalmazások rögzítését a KENYSZI-ben az NRSZH végzi, ehhez a meghatalmazott e-képviselő személyesen jelenik meg az NRSZH Kirendeltségén.

A rögzítéshez szükséges dokumentumok:

 • Meghatalmazás
 • Új felhasználó esetében Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta
 • Személyi igazolvány

Kérem, hogy időpont-egyeztetés miatt vegye fel a kapcsolatot valamelyik Kirendeltségünkkel az alábbi telefonszámokon: Elérhetőségek

E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg: E-képviselő megszüntetés 2013

A visszavonásról szóló nyilatkozatot az új e-képviselő rögzítésével egy időben a Kirendeltségen lehet leadni, vagy postai úton az alábbi címre lehet eljuttatni:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Főosztály
1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Oktató videóanyagok a rendszer használatához:

Ügyfélkapu belépés Új adatszolgáltató rögzítése Új E-képviselő rögzítése
Igénybevétel kezelés megállapodás alapján Igénybevétel kezelés határozat alapján Igénybevevő kézi felvitele
Igénybevételi napló rögzítése Önellenőrzés
GYV szakellátás oktatóanyag

Felhasználói leírás:

Adatszolgáltató felhasználói leírás
Verziószám: 1.1.0.2