Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!

  A 2018. évi Bölcsődék Napjával kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket.

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 45/A. §-ának (1) bekezdése szerint a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 2018-ban tehát a Bölcsődék Napja megtartására 2018. április 21-én kerülhet sor, amely szombati munkanap lesz.

  A Bölcsődék Napján, mint nevelés-gondozás nélküli munkanapon az Igénybevevői Nyilvántartás vonatkozásában az alábbiak szerint kell eljárni:

  1.    Az ügyeletet nem tartó bölcsőde esetében a Bölcsődék Napjára nem kell jelentést rögzíteni, be sem kell lépni a Nyilvántartásba. - Ha tévedésből mégis „✓” vagy „X” rögzítésre került, akkor sincs semmi teendő, mivel a Magyar Államkincstár a finanszírozás ellenőrzése során („10 napos hiányzási szabály” alkalmazása szempontjából) nem veszi figyelembe.

  2.    A szülői kérés alapján felügyelt és étkeztetett gyermekek vonatkozásában ügyeletet biztosító bölcsőde a Bölcsődék Napjára rögzítse a megkötött megállapodást az Igénybevevői Nyilvántartásban, függetlenül attól, hogy az ügyeletet kérő gyermek érvényes megállapodással rendelkezik egy másik bölcsődével (amely ezen napon/napokon zárva tart). Ezt követően rögzíteni kell a tényleges napi igénybevételt.

  A Magyar Államkincstár a finanszírozás ellenőrzése során 2018. április 21-ét nem veszi figyelembe a költségvetési törvényben meghatározott, a tíznél több hiányzási napra vonatkozó finanszírozási szabály alkalmazásakor.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bölcsődék Napja kizárólag az NM rendeletben meghatározott munkanapon kerülhet megtartásra, tehát 2018-ban április 21-én kívül másik munkanap erre a célra nem vehető igénybe. Ebből következően a Magyar Államkincstár a finanszírozás elszámolása szempontjából kizárólag ezt a munkanapot veszi figyelembe Bölcsődék Napjaként.

  Magyar Államkincstár, Szociális Ellátások Főosztálya
pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználó!

  Tájékoztatjuk, hogy 2018. december 8-án (szombat) 9:00 órától 15:00 óráig az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatás a NISZ Zrt. karbantartási tevékenysége miatt nem lesz elérhető.

  Magyar Államkincstár
  Szociális Ellátások Főosztálya

pp1pp/oldal

SEGÍTSÉGKÉRÉS

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36-1-462-6670
H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00
E-mail: kenyszi@onyf.hu

Önellenőrzési határidő

Az önellenőrzési időszak a tárgyhót követő hónap 15-én 24.00. óráig tart.

Az igénybevételek időszakos jelentésének módosítására (pótlására) egyszeri alkalommal van lehetőség önellenőrzési időszakon belül.

E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 2. § (3) bekezdése szerint az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.
Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az e-képviselői kijelölések rögzítését az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: Központ) végzi a rendszerben a fenntartó által megküldött dokumentumok alapján.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon (E-képviselő kijelölése), ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az Nyr. 2. § (5) bekezdése alapján a Központ ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Központ a kijelölést visszautasítja.

Az Nyr. 2. § (4) bekezdése alapján a kijelölő okiratot a fenntartó elektronikus úton küldi meg a Központ részére a jogosultsag@onyf.hu e-mail címre, és köteles a Központnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy a kijelölése megszűnt.

Az e-képviselői kijelölés visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon (E-képviselői kijelölés visszavonása) teheti meg, amelyet úgyszintén jogosultsag@onyf.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos kérdése van, akkor a +36-1-462-6670 telefonszámon hívja a telefonos ügyfélszolgálatot, vagy írjon a kenyszi@onyf.hu e-mail címre.

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)