Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználók!

  A TAJ ellenőrzés során abban az esetben, ha az igénybevevő a rendelkezésre álló adatai és okmányai (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) alapján nem azonosítható (nem lesz TAJ ellenőrzött státuszú), akkor az alábbiak szerint szükséges eljárni.

  1. Leggyakrabban azért nem azonosítható az igénybevevő a TAJ ellenőrzés során, mert az okmányaiban feltüntetett személyi adatok nem egyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplővel. (Az OEP TAJ nyilvántartása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait tartalmazza.)

  Ebben az esetben az igénybevevőnek adategyeztetést kell végezni (adatszolgáltatást kell kérnie)
  •    személyesen, vagy írásban,
  •    az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes okmányirodában (járási hivatal).

  Bővebb információ itt érhető el: http://www.nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi
  Az okmányiroda kereső itt érhető el: http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik

  2. Abban az esetben, ha az okmányirodai egyeztetés nem hozott eredményt, akkor a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályánál lehet adategyeztetést kezdeményezni.
  •    Az adategyeztetést az érintett, vagy meghatalmazottja személyesen, vagy írásban, illetve a szociális szolgáltatást nyújtója az igénybevevő írásbeli hozzájárulásával kezdeményezhet. .
  •    Az érintett személy adategyeztetéshez való írásbeli hozzájárulására vonatkozó minta itt érhető el.

  A fővárosi/megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályainak elérhetősége az OEP honlapján keresztül lehetséges, bővebb információ itt érhető el: http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_elerhetoseg.html

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a fent jelzett esetekben nem jogosult adategyeztetésre.

pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználók!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igénybevevői Nyilvántartásban 2015. április 8-án bevezetésre kerül az ún. TAJ ellenőrzés funkció.

  A TAJ ellenőrzéssel a Törzsadatokban rögzített igénybevevői adatok az OEP nyilvántartása alapján kerülnek ellenőrzésre.

  A TAJ ellenőrzés az alábbi adatok együttes ellenőrzését jelenti:
  • név (családi- és utónév),
  • születési név (családi- és utónév),
  • születési hely,
  • születési idő,
  • anyja születési neve (családi- és utónév),
  • TAJ azonosító.
  A TAJ ellenőrzés:  
  • Az NRSZH előzetes ellenőrzést végzett az OEP nyilvántartása alapján, így az igénybevevők 90%-a már TAJ ellenőrzött, ezekben az esetekben további teendő nincs.
  • Új, valamint meglévő Nem ellenőrzött/Nem azonosítható (piros háromszög jelzi) igénybevevők esetében a törzsadatokban kell elvégezni a TAJ ellenőrzést.
  A KENYSZI-ben az igénybevevők TAJ adatainak az alábbi állapotai lehetnek:
  • TAJ ellenőrzött: az adott TAJ azonosítóval és természetes azonosító adatokkal a személy egyértelműen beazonosítható az OEP nyilvántartásában, ilyenkor nincs teendő.
  • Nem ellenőrzött: a TAJ ellenőrzés még nem történt meg, ilyenkor el kell végezni a TAJ ellenőrzést.
  • Nem azonosítható: az adott TAJ azonosítóval és személyi adatokkal a személy nem azonosítható az OEP nyilvántartásában.
  Ellenőrizze a személyazonosító okmányokat, ezek alapján javítsa az igénybevevő adatait a Törzsadatokban, majd végezze el a TAJ ellenőrzést.

  Ha ezt követően sem azonosítható az igénybevevő, akkor jelentse be a TAJ hibabejelentő menüpontban.

  60 napon túl a Nem ellenőrzött/Nem azonosítható igénybevevőkre nem lehet igénybevételt rögzíteni.

  A TAJ ellenőrzés funkcióról külön felhasználói leírás készült, amely a nyitó oldalról tölthető le.

  Kérjük, hogy a TAJ hibákkal kapcsolatos segítségkérésre kizárólag az

  Igénybevevői Nyilvántartás Hiba bejelentése / ÚJ TAJ hiba bejelentése funkcióját használják.

  Az adattisztítási feladatot érintő kérdés esetén a

  +36/1-462-6670

  telefonszámon kérhetnek segítséget.

  Együttműködését köszönjük!

pp1pp/oldal

Segítség

A call center telefonszáma:
+36-1-462-6670

H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Önellenőrzési határidő

A tárgyhó igénybevételeinek módosítására rendelkezésre álló önellenőrzési határidő a tárgyhót követő hó 15.-ig tart. Kérjük, hogy az önellenőrzést ezen határidőig szíveskedjenek elvégezni.

Köszönettel,
NRSZH, Szociális Főosztály

E-képviselő meghatalmazása és a meghatalmazás visszavonása

Az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, napi jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon, – Ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt – jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.
Az e-képviselő meghatalmazásához új e-képviselő esetében szükséges az Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta csatolása is.

Az e-képviselői meghatalmazások rögzítését az NRSZH végzi a rendszerben.

A fenntartó az e-képviselői meghatalmazást postai úton küldi meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) alábbi címre:
1406 Budapest, Pf.: 8.

A fenntartó köteles az NRSZH-nak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.
E-képviselői meghatalmazás visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon teheti meg: E-képviselő megszüntetés 2013, amelyet úgyszintén az NRSZH postai címére kell megküldeni.

Ha az e-képviselői meghatalmazással kapcsolatos kérdése van, akkor hívja a telefonos ügyfélszolgálatot.

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)