Oldal betöltése...

Hírek
 • Tisztelt Felhasználó!

  Tájékoztatjuk, hogy az Igénybevevői Nyilvántartásban kibővült az információs felület abban az esetben, ha az igénybevevő adott napon egyidejűleg több olyan szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre kerül, amelyek esetében az állami támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja, vagyis „ütközésre” kerül sor.
  A továbbiakban az igénybevétel ütközése, illetve megjegyzéssel történő ellátása esetén a szolgáltatás típus mellett feltüntetésre kerülnek az ütközésben érintett szolgáltatók adatai.
  Az Igénybevételi napló főmenü Ütközések, valamint a Megjegyzéssel ellátott igénybevételek menüpontjai a következő adatokkal bővül:
  •  Ütköző szolgáltató neve, címe, ágazati azonosítója,
     o  az ütköző szolgáltatásnyújtási helyének (székhely/telephely) neve, címe, ágazati azonosítója.
  A jelzett megoldás lehetővé teszi, hogy az igénybevétel napjától számított három munkanapon1, illetve önellenőrzési határidőn belül az ütköző szolgáltatók egymás között közvetlenül is egyeztethessenek, és az ütközések feloldásra kerülhessenek.
  A szolgáltatók telefonszáma elérhető a Szociális Ágazati Portál Intézménykereső menüpontjában: 
  http://szocialisportal.hu/intezmenykereso


  Magyar Államkincstár
  Szociális Ellátások Főosztálya

  1 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet:
  10. § (3)  Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Központ az állami támogatás szempontjából figyelembe nem vehető időszakos jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes területi szervét, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.
pp1pp/oldal
Rendszer események
 • Tisztelt Felhasználók!

  Értesítjük Önöket, hogy az Igénybevevői Nyilvántartás tervezett karbantartás miatt 2020. január 8-án (szerdán) 17:00 és 20:00 óra között nem lesz elérhető.

  Magyar Államkincstár
  Szociális Ellátások Főosztálya
pp1pp/oldal

SEGÍTSÉGKÉRÉS

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36-1-462-6670
H. – CS.: 8.00 – 16.30
P.: 8.00 – 14.00
E-mail: kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu

Önellenőrzési határidő

Az önellenőrzési időszak a tárgyhót követő hónap 15-én 24.00. óráig tart.

Az igénybevételek időszakos jelentésének módosítására (pótlására) egyszeri alkalommal van lehetőség önellenőrzési időszakon belül.

E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 2. § (3) bekezdése szerint az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.
Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az e-képviselői kijelölések rögzítését az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: Központ) végzi a rendszerben a fenntartó által megküldött dokumentumok alapján.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon (E-képviselő kijelölése), ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az Nyr. 2. § (5) bekezdése alapján a Központ ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Központ a kijelölést visszautasítja.

Az Nyr. 2. § (4) bekezdése alapján a kijelölő okiratot a fenntartó elektronikus úton küldi meg a Központ részére a jogosultsag@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és köteles a Központnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy a kijelölése megszűnt.

Az e-képviselői kijelölés visszavonását a fenntartó az alábbi formanyomtatványon (E-képviselői kijelölés visszavonása) teheti meg, amelyet úgyszintén jogosultsag@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos kérdése van, akkor a +36-1-462-6670 telefonszámon hívja a telefonos ügyfélszolgálatot, vagy írjon a kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címre.

TAJ ellenőrzés funkció

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(Word Dokumentum 1,9 MB)

TAJ Ellenőrzés Felhasználói Leírás letöltése
(PDF Dokumentum 1,3 MB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(Word Dokumentum 45,5 KB)

TAJ ellenőrzés GYIK letöltése
(PDF Dokumentum 236 KB)

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv letöltése
(Word Dokumentum 8,3 MB)

Felhasználói kézikönyv letöltése
(PDF Dokumentum 4,7 MB)